انجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغان
تماس با ما
انجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغان

برنامه های دادخواهی

تجلیل روز جهانی قابله ها (IDM)

اعضای ولایتی

هیئت مدیره AMA از طریق انتخابات ولایتی برای مدت 5 سال منصوب می شوند

برنامه برجنگ

همکاری در ایجاد لیسانس متمم قابلگی یا برجنگ

انکشاف مسلکی

رویکرد نوآورانه در ظرفیت سازی قابله ها
0 سال تجربه کاری

تقویه قابلگی در افغانستان

AMA یکی از اعضای فعال کنفدراسیون بین المللی قابله ها (ICM) است
درباره ما

انجمن قابله های افغان

انجمن قابله های افغان ( AMA ) یکی ازقویترین انجمن تخصصی درافغانستان است (AMA) بعنوان یک انجمن مبتنی بر عضویت درماه می سال 2005 با کمک پروژه حمایت از خدمات بهداشتی (HSSP )توسط USAID تأسیس شد و بلافاصله پس از آن به عضویت کنفدراسیون بین المللی قابله ها (ICM )درآمد.

AMA  ازمسلک قابلگی قوی، قابله های آموزش دیده و توانمند دفاع می کند و در تلاش است تا نقش قابله ها را تقویت نموده تا مراقبت های قابلگی با کیفیت به زنان، نوزادان و خانواده های آنها در افغانستان ارائه شود.

تیم متخصص

چارچوب و روش بستگی به تیم متخصص دارد

تحقق هدف

بزرگترین انجمن قابله ها در افغانستان
فعالیت های ما

تقویه قابلگی در افغانستان

IDM

تجلیل روز جهانی قابله ها

تجلیل از روز جهانی قابله ها گزارش از ماه مه 2016
انجمن قابله های افغان روز جهانی قابله ها را در پنج منطقه کشور جشن گرفت
روز جهانی قابله ها (IDM) MoPH تالار ادیتوریم 30 اپریل 2012
تجلیل از روز جهانی قابله ها 2011
فراخوان اقدام در روز جهانی قابله ها توسط انجمن قابله های افغانستان
روز جهانی قابله ها - 5 می 2009 کابل افغانستان
حمایت کنندگان و شرکای ما