انجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغان
تماس با ما
انجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغان

تجلیل از روز بین المللی قابله

مادران و قابله های افغانستان نیازمند حمایت جهانی هستند – امروز بیشتر از همیشه.

برای انجمن قابله های افغان ، تجلیل از روز بین المللی قابله فرصت مناسب برای قدردانی از قابله های است که تحت پرچالش ترین شرایط ممکن کار کردند  تا خدمات محترمانه و با کیفیت را برای مادری مصون فراهم نمایند. همچنان این روز فرصتی است تا از قابله هایی یاداور شویم که علیرغم نداشتن وسایل محافظوی کافی برای حفاظت از خودشان در برابر کرونا  بصورت شبانه روزی کار کردند و در خط اول برای حفاظت از زندگی دیگران باقی ماندند.

متاسفانه در جریان سالهای گذشته بسیاری از قابله ها جان خود را در راه ارایه بهترین و باکیفیت ترین خدمات ممکن برای مادران و اطفال افغانستان فدا نمودند.

هیچ شکی نیست که افغانستان در جریان سه دهه گذشته پیشرفت های بسیاری را در راستای کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان داشته که قابله ها نقش کلیدی در بدست اوردن این موفقیت داشتند.  با وجود این موفقیت های چشمگیر- سیستم صحی افغانستان در دولت گذشته با چالش های بسیاری از قبیل  تامین امنیت – کمبود پرسونل آموزش دیده- کمبود امکانات و کمبود منابع مواجه بود که با امدن رژیم سیاسی جدید و قطع شدن کمک های بین المللی به حکومت جدید  سیستم صحی با صدها مشکل جدید مواجه گردید.

انجمن قابله های افغان به صورت دوامدار از جامعه بین المللی و حکومت فعلی خواسته است که توجه ویژه به  خدمات صحت مادری در افغانستان داشته باشند تا ما دوباره شاهد افزایش مرگ و میر مادران و نوزادان نباشیم.

روز بین المللی قابله ها در افغانستان با اشتراک قابله ها – همکاران ملی و بین المللی به صورت انلاین برای قدردانی از تمام قابله ها تجلیل می گردد . در این روز  تاکید دوباره ای بر شعار امسال یعنی ”  مادران و قابله های افغانستان نیازمند حمایت جهانی هستند – امروز بیشترازهمیشه” خواهد شد.