انجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغان
تماس با ما
انجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغان

چگونه به ما کمک کنید

لطفا به ما کمک کنید

ایجاد تغییر اساسی در زندگی مادران و خانواده های افغان.

کمک مالی: AMA کمک های فردی، سازمانی و خصوصی به انجمن را تشویق و قدردانی می کند: کمک های جمع آوری شده زندگی زنان و کودکان افغان را ایمن می کند. خواهش می کنم امروز و زندگی امن افغان های فقیر را اهدا کنید.

معلومات تماس ما

آدرس

خانه نمبر 5، سرک مسجد حاجی میر احمد، بهارستان، ناحیه دوم، کابل افغانستان

شماره تماس

93795288815+

ایمیل آدرس

director@afghanmidwives.org

اوقات کاری

یکشنبه - پنج شنبه، 8:00 صبح الی 4:00 بعد از ظهر