انجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغان
تماس با ما
انجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغان

تاریخچه انجمن

در مورد انجمن

انجمن قابله های افغان

انجمن قابله های افغان ( AMA ) یکی ازقویترین انجمن تخصصی درافغانستان است (AMA) .بعنوان یک انجمن مبتنی بر عضویت درماه می سال 2005 با کمک پروژه حمایت از خدمات بهداشتی (HSSP )توسط USAID تأسیس شد و بلافاصله پس از آن به عضویت کنفدراسیون بین المللی قابله ها (ICM )درآمد.

AMA  ازمسلک قابلگی قوی، قابله های آموزش دیده و توانمند دفاع می کند و در تلاش است تا نقش قابله ها را تقویت نموده تا مراقبت های قابلگی با کیفیت به زنان، نوزادان و خانواده های آنها در افغانستان ارائه شود.

AMA یک سازمان غیردولتی ملی تحت رهبری قابله ها بوده که هدف اصلی آن ایجاد و بلند بردن ظرفیت قابله ها و افزایش دسترسی به خدمات با کیفیت قابلگی از طریق رویکردهای مختلف از جمله حمایت، مشارکت و اجرای برنامه های مناسب است.

افزایش عضویت و حمایت مشارکتی به طور پیوسته فعالیت های AMA و نقش آن را به عنوان یک نهاد حرفه ای برای افزایش آگاهی برای مادری ایمن و بهبود کیفیت آموزش قابلگی و ارائه خدمات بهداشتی گسترش داده است.

 AMA تنها با 80 عضو در سال 2005 شروع به کار کرد و اکنون با بیش از 3500 عضو از 34 ولایت بعنوان یکی از قویترین و بزرگترین انجمن های مسلکی در افغانستان شناخته می شود.

0
سال تجربه کاری
حمایت کنندگان و شرکای ما