انجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغان
تماس با ما
انجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغان

تجلیل روز جهانی قابله ها

انجمن قابله های افغان

زنان و نوزادان قلب قابله ها هستند

سالانه میلیون ها زن و نوزاد در سراسر جهان توسط قابله های ماهر مراقبت می شوند

تجلیل از روز جهانی قابله ها گزارش از ماه مه 2016
انجمن قابله های افغان روز جهانی قابله ها را در پنج منطقه کشور جشن گرفت
روز جهانی قابله ها (IDM) MoPH تالار ادیتوریم 30 اپریل 2012
تجلیل از روز جهانی قابله ها 2011
فراخوان اقدام در روز جهانی قابله ها توسط انجمن قابله های افغانستان
روز جهانی قابله ها - 5 می 2009 کابل افغانستان
5 می 2008 روز جهانی قابله ها کابل افغانستان
روز جهانی قابله ها 5 می 2005 کابل افغانستان