انجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغان
تماس با ما
انجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغان

MLMCC/MLUs

پروژه های در حال جریان

پروژه کابل دشت برچی

انجمن قابله های افغان چندین پروژه را با حمایت اهداء کننده گان مختلف اجرا کرده اند. خلاصه ای از پروژه ها در زیر نشان داده شده است: انجمن قابله های افغان از سال ۱۳۸۹ برنامه مربیگری را با حمایت SCA اجرا نموده است.  این برنامه با ۹ مربی انجمن قابله های افغان در سال ۱۳۹۰ و در سال ۱۳۹۱ آغاز شد. این برنامه از سه به شش ولایت (لغمان، پروان، کاپیسا، وردک، سرپل و سمنگان) گسترش یافت و توسط ۲۷ مربی انجمن قابله های افغان اجرا شد. کوردید (Cordaid)در سال ۱۳۹۳ از انجمن قابله های افغان برای اجرای پروژه مربیگری در زابل، ارزگان و بلخ حمایت کرد. در سال ۱۳۹۶ با حمایت مالی پروژه HEMAYAT Jhpiego  در ۵ ولایت (بلخ، بدخشان، قندهار، ننگرهار، هرات) گسترش یافت. از این به بعد، انجمن قابله های افغان با حمایت مالی صندوق جمعیت ملل متحد از خانه های صحت خانواده در ولایات دایکندی و بامیان حمایت مربیگری کرد.  

معلومات پروژه:

  • 3
  • کابل-PD#12
  • Mar-21
  • Dec-22
  • MSF
  • MLMCC/MLUs