انجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغان
تماس با ما
انجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغان

پروژه های درحال جریان

MLMCC/MLU

AMA has implemented several projects with support of different donors

AFIAT/MSH

AMA has implemented several projects with support of different donors

Midwife Led Maternity Care Center

AMA has implemented several projects with support of different donors

Mentorship/UNFPA

AMA has implemented several projects with support of different donors

Mentorship/SCA

AMA has implemented several projects with support of different donors