انجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغان
تماس با ما
انجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغان

متمم قابله گی هرات

آخرین اخبار

تماس با ما

  • خانه نمبر 5، سرک مسجد حاجی میر احمد، بهارستان، ناحیه دوم، کابل افغانستان
  • info@afghanmidwives.org
  • 0795288815
Mini-University-Herat report-31-March-2016

هرات-دانشگاه کوچک
اولین پوهنتون کوچک در زمینه معرفی مداخلات پر تاثیر و رویکردهای نوآورانه در صحت در تاریخ 29 مارس 2016 در ولایت هرات برگزار شد. این رویداد انجمن های حرفه ای از جمله AMA و AFSOG را با مشورت نزدیک با MoPH-RHD تحت حمایت فنی و مالی HEMAYAT سازماندهی و رهبری کرد.