انجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغان
تماس با ما
انجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغان

متمم قابله گی کندهار

آخرین اخبار

تماس باما

  • خانه نمبر 5، سرک مسجد حاجی میر احمد، بهارستان، ناحیه دوم، کابل افغانستان
  • info@afghanmidwives.org
  • 0795288815
Kandhar M

دانشگاه مینی قندهار
دومین مینی دانشگاه در زمینه معرفی مداخلات پرتأثیر و رویکردهای نوآورانه در سلامت با تمرکز ویژه بر مراقبت محترمانه مادران در تاریخ 29 سپتامبر 2016 در ولایت قندهار برگزار شد. این رویداد انجمن های حرفه ای از جمله AMA، ANA و AFSOG را با مشورت نزدیک با MoPH-RHD تحت حمایت فنی و مالی HEMAYAT سازماندهی و رهبری کرد.