انجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغان
تماس با ما
انجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغان

شب مادران 2016

آخرین اخبار

تماس با ما

  • خانه نمبر 5، سرک مسجد حاجی میر احمد، بهارستان، ناحیه دوم، کابل افغانستان.
  • info@afghanmidwives.org
  • 0795288815
Mother Night 2016

تجلیل از شب مادران 2016

از سال 2005، انجمن قابله های افغانستان هر سال شب مادر را جشن می گیرد. در سال 2016 انجمن قابله های افغانستان (AMA) پنجمین رویداد شب مادر را با حمایت مالی پروژه JHPIEGO HEMAYAT و همکاری نزدیک شبکه زنان افغان (AWN) در ارگ وزیران افغانستان با موفقیت جشن گرفت. هدف از این رویداد و گردهمایی حیاتی، حمایت و تسهیل بحث موثر و کارآمد بین سیاستگذاران و مادران با موضوع تمرکز بر راهکارهایی برای بهبود سلامت مادر و نوزاد بود.