انجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغان
تماس با ما
انجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغان

شب مادران 2014

آخرین اخبار

تماس با ما

  • خانه نمبر 5، سرک مسجد حاجی میر احمد، بهارستان، ناحیه دوم، کابل افغانستان.
  • info@afghanmidwives.org
  • 0795288815
Mother Niths 2014

تجلیل از شب مادران 2014

هدف انجمن قابله های افغانستان (AMA) ترویج و تقویت حرفه قابله ها و نقش قابله ها برای تضمین رفاه زنان و خانواده های آنها در افغانستان است. AMA در 3 می 2005 تاسیس شد. از آن زمان انجمن رشد کرده و موفقیت های زیادی به دست آورده است. در طول سه سال گذشته AMA به چندین هدف مهم دست یافته است. عضویت ما در کابل و ولایات با انتشار اخبار انجمن همچنان افزایش می یابد. اکنون AMA برنامه ریزی کرده است که چهارمین کنگره سالانه را با حمایت پروژه حمایت از خدمات بهداشتی (HSSP) با بودجه USAID جشن بگیرد. …