انجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغان
تماس با ما
انجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغان

IDM-2009

آخرین اخبار

تماس با ما

  • خانه نمبر 5، سرک مسجد حاجی میر احمد، بهارستان، ناحیه دوم، کابل افغانستان.
  • info@afghanmidwives.org
  • 0795288815
Slide7

در روز دوشنبه پنجم ماه مه، قابله ها در سراسر جهان جشن خواهند گرفت و نقش مهم و منحصر به فرد خود را در جامعه به همه یادآوری می کنند. قابلگی یکی از قدیمی ترین مشاغل است. علاوه بر مادران خود، اولین لمس انسانی توسط اکثر مردم، از یک قابله بود.
در جایی که زنان در دوران بارداری و زایمان توسط قابله ها مراقبت می شوند، مداخله کمتر و نتایج مثبت بیشتری از جمله رضایت بیشتر از تجربیات زایمان خود را تجربه می کنند. قابلگی: تعهدی جهانی به زنان و نوزادان. دنیا می‌داند که بدون شما [قابله ها]، مادری امن نمی‌تواند وجود داشته باشد.» این بیانیه در زمانی بیان می‌شود که کمبود قابله یک بحران بین‌المللی است.
در افغانستان، زنان باردار به طور فزاینده ای توسط متصدیان زایمان غیرماهر مراقبت می شوند، به دلیل کمبود قابله در سراسر جهان، قابله ها انتخاب اول زنان برای یک خدمتکار ماهر در بدو تولد هستند. قابله تنها متخصص با مهارت های تخصصی برای مراقبت از زنان از زمان بارداری تا اوایل مادری است. قابله ها بزرگترین عامل ثابت در زندگی زنان باردار هستند. آنها در سطح بین المللی توسط سازمان صحی جهان به عنوان “مناسب ترین و مقرون به صرفه ترین نوع ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی برای مراقبت از بارداری طبیعی و زایمان طبیعی، از جمله ارزیابی خطر و تشخیص عوارض” شناخته شده اند.
قابله ها نحوه تجربه زایمان را برای زنان تغییر می‌دهند و تولد نحوه تجربه زنان و خانواده‌هایشان را تغییر می‌دهد. امروز روزی است برای قابله ها برای جشن گرفتن کمک های عظیم خود به جامعه – همچنین روزی است برای پرسیدن سؤالات جدی به این امید که برخی از علل این بحران نیروی کار را بررسی کنیم. چرا کمتر از هشت درصد از زنان باردار در این کشور می توانند از طریق قابله در دوران بارداری، تولد و پس از زایمان به مراقبت از قابله دسترسی داشته باشند؟ چرا تداوم مراقبت های قابلگی برای زنان ساکن در جوامع روستایی تقریباً وجود ندارد؟ چرا ما از مهارت های قابله ها برای جلوگیری از موج مرگ و میر مادران در جوامع بومی خود استفاده نمی کنیم، در حالی که شواهدی برای حمایت از این موضوع داریم؟ چرا نرخ مداخله در زایمان در حال حاضر از بالاترین میزان در جهان است؟ چرا قابله ها اغلب از انجام تمام وسعت خود منع می شوند؟». قابله ها می خواهند قابلگی کنند. اگر نتوانند این کار را انجام دهند، به این حرفه نمی‌پیوندند و به طور فزاینده‌ای آن را ترک می‌کنند چه کسی بچه‌های ما را می‌گیرد؟»