انجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغان
تماس با ما
انجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغان

IDM-2011

آخرین اخبار

تماس با ما

  • خانه نمبر 5، سرک مسجد حاجی میر احمد، بهارستان، ناحیه دوم، کابل افغانستان.
  • info@afghanmidwives.org
  • 0795288815
11th-AMA-Annual-congress-Final-21-10-2015

پاسخ برای عمل:
دولت، شرکای توسعه، اهداکنندگان، سازمان های غیر دولتی، جوامع حرفه ای و قابله ها به جشن روز جهانی قابله در سال 2011 خوش آمدید! برخی از شما هرگز به چنین رویدادی نرفته اید. برای برخی از شما این اولین باری است که از دهکده خود خارج می شوید. برای دیگران این اولین جشن شما با تجمع بزرگ قابله ها است.

بیش از دوازده کشور در این صالون حضور دارند و همه ما به خاطر قابله ها اینجا هستیم. قابله ها! هر یک از شما یک رهبر هستید و به دنیا نشان داده اید که راه رسیدن به اهداف توسعه از طریق مراقبت های قابلگی است. هر زمان و هر جا که یک زن باردار وجود دارد، شما در آنجا هستید، برای اطمینان از اینکه هیچ زن یا کودکی در اثر عوارض قابل پیشگیری مرتبط با بارداری جان خود را از دست نمی دهد و به همین دلیل است که ما امروز شما را گرامی می داریم.