انجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغان
تماس با ما
انجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغان

IDM-2012

آخرین اخبار

تماس با ما

  • خانه نمبر 5، سرک مسجد حاجی میر احمد، بهارستان، ناحیه دوم، کابل افغانستان.
  • info@afghanmidwives.org
  • 0795288815
IDM-2012

گزارش روز جهانی قابله ها (IDM):
زمینه:
روز جهانی قابله ها فرصتی برای هر قابله است تا به بسیاری از افراد دیگر در این حرفه فکر کند، تماس های جدیدی در داخل و خارج قابلگی برقرار کند و دانش خود را در مورد آنچه قابله ها برای جهان انجام می دهند گسترش دهد. ICM ایده “روز بین المللی قابله” را پس از پیشنهادات و بحث در میان انجمن های عضو در اواخر دهه 1980 ایجاد کرد، سپس این ابتکار عمل را به طور رسمی در سال 1992 آغاز کرد. هدف از این روز بزرگداشت قابلگی و آگاهی دادن به اهمیت آن است. کار قابله ها به هر چه بیشتر افراد ممکن است. این کار به روش‌های مختلف و با توجه به بهترین عملکرد در هر کشور انجام می‌شود. در افغانستان IDM از سال 2005 توسط انجمن قابله های افغانستان و وزارت صحت عامه (MOPH) جشن گرفته می شود. مهمانان ملی، بین المللی، دولتی، غیردولتی و قابله ها از  34 ولایات  در روز IDM شرکت کردند.
امسال موضوع ICM “جهان بیش از هر زمان دیگری به قابله نیاز دارد” بود. این منعکس کننده درخواست سازمان بهداشت جهانی برای قابله ها و نیاز به تسریع پیشرفت به سمت اهداف است.