انجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغان
تماس با ما
انجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغان

IDM-2015

آخرین اخبار

تماس با ما

  • خانه نمبر 5، سرک مسجد حاجی میر احمد، بهارستان، ناحیه دوم، کابل افغانستان.
  • info@afghanmidwives.org
  • 0795288815
Slide4

قابله های جهان هر سال روز جهانی قابله ها را در 5 می جشن می گیرند تا آگاهی و حمایت از قابله ها را در کشورهای سراسر جهان افزایش دهند. هر سال کنفدراسیون بین المللی قابله ها (ICM) موضوع خاصی را برای IDM اعلام می کند و موضوع امسال «قابله ها: برای فردای بهتر» است.
IDM نقش حیاتی قابله ها را در ایجاد آینده ای امن برای مادران، نوزادان و خانواده ها احیا می کند و فرصتی را برای نشان دادن تعهد مداوم USAID به تقویت قابلگی و نقش کلیدی قابله ها در دستیابی به اهداف FPMNCH به وزارت بهداشت و سایر ذینفعان ارائه می دهد.
انجمن قابله های افغانستان (AMA) IDM را از سال 2005 جشن گرفته و امسال یازدهمین سالگرد آن بود.

هر سال قابله ها این رویداد منحصر به فرد را گرامی می دارند. که بستری برای حمایت از حرفه قابلگی و خدمات آن فراهم می کند. IDM امسال برای AMA بسیار مهم بود زیرا قابله ها در راس هر دستور کار برای سلامت مادر و نوزاد در سراسر جهان هستند. سری Lancet Midwifery 2014 شواهد معتبری را برای مراقبت های قابلگی ارائه کرد و گزارش وضعیت قابلگی جهان در سال 2014 مسائل مربوط به دسترسی، قابل قبول، در دسترس بودن و کیفیت خدمات MNCH را در 73 کشور از جمله افغانستان برجسته کرد.