انجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغان
تماس با ما
انجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغان

IDM-2016

آخرین اخبار

تماس با ما

  • خانه نمبر 5، سرک مسجد حاجی میر احمد، بهارستان، ناحیه دوم، کابل افغانستان.
  • info@afghanmidwives.org
  • 0795288815
Slide6

“زنان و نوزادان: قلب قابله ها اند”

سالانه میلیون ها زن و نوزاد در سراسر جهان توسط قابله های متخصص مراقبت می شوند. هر روز هزاران نوزاد به دنیا می آیند، مادران تحت مراقبت قرار می گیرند و جان انسان ها توسط قابله ها نجات می یابد. هر سال بتاریخ پنجم May یک روز را برای یاد آوری این دستاوردهای روزمره به جهان اختصاص می دهیم. در روز جهانی قابله ها، قابله ها موفقیت های قابله ها را جشن می گیرند و بر شناخت اهمیت قابله ها تمرکز می کنند. این همچنین روزی است برای تکرار و توجوع به بهبود هایی که هنوز برای اطمینان از دسترسی همه زنان به قابله متخصص را دارند.