د افـغـان قـابلـو ټـولنهد افـغـان قـابلـو ټـولنهد افـغـان قـابلـو ټـولنه
موږ سره اړیکه ونیسئ
د افـغـان قـابلـو ټـولنهد افـغـان قـابلـو ټـولنهد افـغـان قـابلـو ټـولنه

د عدالت غوښتنې پروګرامونه

د قابلو نړیواله ورځ (IDM)

ولايتي غړي

د AMA بورډ د ولایتي ټاکنو له لارې د پنځو کلونو لپاره ټاکل کیږي.

د برجنګ پروګرام

د قابله توب متمم په رامنځته کولو کې مرسته

مسلکي پرمختيا

د قابله ګانو د ظرفیت لوړولو په برخه کې نوښت
0 کلونو تجربو

په افغانستان کې د قابلګۍ پیاوړتیا

AMA د قابلو د نړیوال کنفدراسیون (ICM) فعال غړی دی
زموږ په اړه

د افـغـان قــابلو ټـولــنه

د افغان ( AMA )د قابله ګانو ټولنه په افغانستان کې یوه ډېره قوي تخصصي ټولنه ده.  ( AMA ) د 2005 کال د مې په میاشت کې د روغتیایي خدمتونو ملاتړ (HSSP )د پروژې په مرسته د ټولنې غړیتوب پر لرلو د USAID   په واسطه جوړه شوه او پرته له ځند څخه د قابله ګانو د نړیوال کنفدراسیون (ICM ) غړیتوب کې راغله.

AMA د قوي قابله ګۍ له مسلک او له هغو قابله ګانو څخه چې هغوی زده کړې کړي او توانمندې لري دفاع کوي او په دې هڅه کې دي چې د قابله ګانو ونډه قوي کړي تر څو په افغانستان کې د ښځو، ماشومانو او د هغوی د کورنیو لپاره کیفیت لرونکي قابله ګي څارنې وړاندې شي.

متخصص ټیم

چوکاټ او میتود د متخصص ټیم پورې اړه لري

هدف پوره کول

په افغانستان کې د قابلو ستره ټولنه
زموږ فعالیتونه

په افغانستان کې د قابلګۍ پیاوړتیا

IDM

د قابلو نړیواله ورځ

د می 2016 څخه د قابله ګانو نړیواله ورځ لمانځل راپور
د افغانستان د قابله ګۍ ټولنې د هېواد په پنځو ولایتونو کې د قابله ګۍ نړیواله ورځ ولمانځله
د قابلو نړیواله ورځ (IDM) د عامې روغتیا وزارت اداری بورډ د اپریل 30، 2012
په ۲۰۱۱ کال کې د قابله ګانو نړیواله ورځ ولمانځل شوه
د افغانستان د قابله ګۍ ټولنې لخوا د قابله ګۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د اقدام غوښتنه وکړه
د قابلو نړیواله ورځ – د می ۵، ۲۰۰۹ کابل افغانستان
زموږ مرستندویان او شریکان