Afghan Midwives AssociationAfghan Midwives AssociationAfghan Midwives Association
Contact Us
Afghan Midwives AssociationAfghan Midwives AssociationAfghan Midwives Association

Strategic planning workshop for the Afghan Midwives Association

انجمن قابله های افغان ورکشاپ تدوین پلان استراتیژیک را به کمک مالی و تخنیکی دفتر محترم ام اس اچ تحت پروژه کمک برای رفاه خانواده ها و افغان های نیازمند موفقانه برگزار نمود

Previous Post